Personalització

A continuació li mostrem diversos projectes realitzats per INEL.

Projecte 1:

Respirador o instrument d’ anestesiologia

Sfinx.
El respirador o instrument d’ anestesiologia és un bon exemple d’ un projecte INEL. Durant una operació, proporciona respiració artificial per a animals amb un volum pulmonar de 0.5 a 16 litres.

Aquest producte, el primer d’ una sèrie de quatre, és el resultat de la cooperació entre INEL i les empreses SW Techniek i Veterinary Technics, i va ser realitzat fue realizado per a la Facultat de Medicina Veterinària de la Universitat d’ Utrecht. Experts de diverses disciplines van cooperar durant la fase de disseny. Mecànics, electrònics i tecnologia informàtica van ser els pilars principals per al desenvolupament del procés.

Projecte 2:

DF1100i

Sistema de detecció de fuites per àrees
d’emmagatzematge de productes químics
i per a sales de bombes
i d’emmagatzematge

 

 

Junt amb les companyies Nerotec i Vink Kunststoffen, hem desenvolupat un sistema de detecció de fuites per al seu ús en espais reduïts. Les mesures es basen en la conductivitat. Una característica interessant d’aquest sistema és que s’ auto-revisa periòdicament, assegurant-se així el seu bon funcionament.

Es poden connectar deu sensors a la unitat de detecció de fuites. Els senyals del sensor són revisats i mesurades. Una vegada s’ha connectat i detectat un sensor, la memòria de manteniment Eeprom guarda les dades del sensor. Les dades només es guarden durant un encès o una comprovació periòdica.

La unitat té tres sortides, que es poden usar per indicar l’estat del dispositiu mitjançant tres llums:

  • Sortida 1, per a la llum verda: estat segur
  • Sortida 2, per a la llum ámbar: estat d’ advertència (el sensor no funciona correctament)
  • Sortida 3, per a la lum vermella: estat d’ alarma (hi ha una fuita)

 

La unitat té dues sortides de relé per a la detecció externa de l’estat del dispositiu:

  • Relé 1 activat: Sense alarma de fuita
  • Relé 2 activat: El sensor funciona CORRECTAMENT

Ambdós relés estan configurats a prova de falles: tots dos es col·loquen en mode alarma en cas que la unitat sofrís un tall de energia.

Projecte 3:

Aqua Easy Flow Control

El que va portar a preguntar-nos si seríem capaços de realitzar un producte per monitoritzar el flux en una piscina pública, va resultar en el desenvolupament del Aqua Easy Flow Controlcontrol senzill del fluxe de l’ aigua”). El nostre client: Pomaz BV, un majorista capdavanter en la comercialització de piscines i spas al Benelux.

Abans

Abans era normal que la bomba de filtració funcionés les 24 hores del dia. Durant la major part del dia, la bomba funcionava a baixa velocitat. Normalment marxava a tres velocitats de rotació diferents (Hz).

Com funciona

És més pràctic, més precís i més eficient controlar la bomba de filtració en funció de la capacitat i la velocitat desitjades. Aix+o és possible amb l’ Aqua Easy Flow Control. Establim la capacitat desitjada i l’ Aqua Easy Flow Control garanteix que la bomba de filtració aconsegueixi aquesta capacitat, independentement de les condiciones que puguin influir que la bomba aconsegueixi aquesta capacitat (per exemple, un filtre brut). Podem comparar l’ Aqua Easy Flow Control amb el control de creuer d’ un automòbil: la velocitat és el punt de partida. El control de velocitat manté l’automòbil a la velocitat establerta i ajusta la potència quan puja o baixa un pendent.

 

Aqua Easy Flow Control

• Un medidor de flux digital i un regulador de flux en un dispositiu de control per a canonades que mesuren de 50 a 315 mm de diàmetre.

• Controla la bomba de filtració en funció de les velocitats de flux preestablertes.

• Tres cabals lliurement programables.

• Elecció de tres unitats diferents (m³/h, l/h i m/s).

• Límits superior i inferior configurables per cabal (senyal d’alarma).

• Totalment compatible amb el Aqua Easy Pool Control 2.

• Opcionalment es pot equipar amb un port de comunicació RS232 per a una lectura extra o per ser connectat a la domòtica.

Projecte 4:

Boxwatchers: disseny perfecte per a l’ Auto- Emmagatzematge. El meu Auto- Emmagatzematge està protegit amb Boxwatcher!

Aquest redisseny es va aconseguir en cooperació amb SC Solutions.

Què és Boxwatcher

Boxwatcher és un detector de moviment infrarrojo pasivo que se puede instalar en cualquier espacio de almacenamiento. Boxwatcher contiene un microprocesador que posibilita sensibilitat de cada Boxwatcher de forma individual.

Com funciona

Boxwatcher escaneja de forma continuada en funció del moviment. Si detecta moviment quan no n’ hi hauria d’ haver, transmet un senyal de detecció.

Boxwatcher reacciona:

• Al moviment
• Als canvis en la intensitat de la llum
• A qualsevol tipus de sabotatge

Si l’arrendatari d’una unitat d’emmagatzematge ingressa el codi PIN o l’etiqueta de proximitat en l’entrada de l’edifici, aquest codi PIN o l’etiqueta de proximitat es vinculen a aquesta persona i a la unitat d’emmagatzematge Boxwatcher. Llavors Boxwatcher ignora qualsevol moviment en aquesta unitat específica.