Project 1:

Respirator of anesthesie toestel.

Sfinx.
De respirator of het anesthesietoestel is een mooi voorbeeld van een INEL-project. Tijdens een operatie kan het zorgen voor de beademing van zoogdieren met een longinhoud van 0,5 liter tot en met 16 liter.

Het product, het eerste in een reeks van vier, is het resultaat van een samenwerking tussen INEL, SW techniek en Veterinary Technics. Het is bedoeld voor de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. In de ontwerpfase is door deskundigen uit verschillende disciplines meegedacht. Mechanica, elektronica en computertechniek waren belangrijke onderdelen van het ontwikkelingsproces.  

Project 2:

DF1100i

Lek detectie voor

chemie voorraad, opslag

en pomp ruimten

In samenwerking met Nerotec en Vink Kunststoffen hebben wij lekdetectie ontwikkeld voor gebruik in afgesloten ruimten. Meten geschied op basis van geleidbaarheid. Een mooie eigenschap van dit systeem is dat het zichzelf periodiek controleert op werking.

Op de lekdetectie-unit zijn 10 sensoren aan te sluiten. De sensorsignalen worden gecontroleerd en bemeten. Is een sensor eenmaal aangesloten en gedetecteerd, dan slaat het zogenoemde Eeprom back-up geheugen de gegevens hiervan op. Deze opslag vindt alleen plaats tijdens een power up of een periodieke check.

Voor het signaleren van de toestand beschikt de unit over 3 uitgangen, geschikt voor het aansturen van 3 lampen:

  • Uitgang 1 lamp Groen : toestand veilig
  • Uitgang 2 lamp Oranje : waarschuwing sensorwerking niet juist
  • Uitgang 3 lamp Rood : alarm – lekkage

 

De unit beschikt over 2 relaisuitgangen voor externe signalering van de toestand:

  • Relais 1 bekrachtigd  : GEEN alarm lekkage
  • Relais 2 bekrachtigd  : JUISTE sensorwerking

Beide relais hebben een ‘fail safe’- stand: geen spanning op de unit zet beide relais in alarmtoestand.

Project 3:

Aqua Easy Flow Control

De vraag of wij in staat waren een product te ontwikkelen om de flow in een openbaar zwembad te controleren, leidde tot de ontwikkeling van Aqua Easy Flow Control. De toonaangevende groothandel voor bouwkundige zwembaden en spa’s in de Benelux, Pomaz BV, was opdrachtgever.

In de bestaande situatie

In de bestaande situatie was het gebruikelijk om een filterpomp 24 uur per dag te laten draaien. Het grootste deel van de dag draait de pomp dan op een lage snelheid. Vooralsnog gebeurde dat doorgaans op basis van 3 verschillende toerenstanden (Hz.).

Hoe werkt het?

Praktischer, nauwkeuriger en efficiënter is het aansturen van de filterpomp op basis van de gewenste capaciteit en snelheid. Dat kan met de Aqua Easy Flow Control. Door het instellen van de gewenste capaciteit regelt het toestel dat de filterpomp het juiste vermogen haalt, ongeacht omstandigheden die hierop invloed kunnen hebben (bijvoorbeeld een vervuild filter). Wat dat betreft werkt de Aqua Easy Flow Control net als een auto met cruisecontrol; het kiezen van een snelheid is het uitgangspunt. De auto houdt deze snelheid aan en corrigeert het benodigde vermogen als de auto bergaf of bergop gaat.

Aqua Easy Flow Control

• Digitale flowmeter én flowregelaar in een regeling, voor leidingen ø 50-315mm.

• Stuurt filterpomp aan op basis van ingestelde snelheden flow.

• 3 vrij programmeerbare flowsnelheden.

• Keuze uit 3 eenheden (m³/h, L/h en m/s).

• Boven en ondergrens per flow snelheid in te stellen (alarmsignaal).

• Volledig compatible met de Aqua Easy Pool Control 2.

• Optioneel te voorzien van RS232 communicatiepoort voor extra uitlezing of koppeling aan domotica.

Project 4:

 

Boxwatchers: Perfect ontworpen voor Self-storage Mijn Self-storage is beveiligd door Boxwatcher!

In samenwerking met SC Solutions is dit redesign tot stand gekomen.

Wat is de boxwatcher

 

De Boxwatcher is een passieve infrarood bewegingsmelder, die binnen elke opslagruimte geplaatst kan worden. De Boxwatcher bevat een microprocessor die het mogelijk maakt te wijzigen van de gevoeligheid van elke individuele boxwatcher.

 

Hoe werkt het?

 

De boxwatchers zijn voortdurend aan het scannen op bewegingen. Wanneer er beweging is die op dat moment niet aanwezig hoort te zijn volgt een detectie.

Boxwatcher zal reageren op:

 

• Bewegingen
• Veranderingen in de lichtgevoeligheid
• Elke vorm van Sabotage

Als een huurder zijn pincode of proximity tag bij de ingang van het gebouw van de Self-storage invoert, zal de pincode of proximity tag worden gekoppeld aan de opslageenheid van de huurder en die opslageenheid van Boxwatcher. De Boxwatcher zal dan alle bewegingen binnen deze specifieke eenheid negeren.