Op niveau

Geplaatst op 1 мая 2023

Een niveau meten en dit niveau regelen… klinkt makkelijk en lijkt eenvoudig… maar is dat ook zo?

Even simpel gesteld: Meten en regelen van het niveau betekent het niveau meten, bepalen of er iets bij moet, bepalen wat er dan bij moet om dat er vervolgens bij te doen, enz. Daar komt dus wel wat bij kijken.

In nauwe samenwerking met de firma Rhenus Lub zijn we samen tot een mooie aanvulling gekomen voor een groot aantal machines die een koelsmeermiddelen voorraad hebben.

Na een aantal gesprekken met Marcel Gros van Rhenus Lub en Kees van Laar van Gibas zijn we tot het een idee gekomen om een vloeistofniveau te regelen.

Het idee was om het niveau van het reservoir onder een draai- of freesmachine, te bewaken en te regelen. De redenen voor deze regeling zijn:

 • Geen stilstaande machines meer door een tekort aan koelsmeermiddelen;
 • Het ontzorgen van het personeel vanwege het vullen van de reservoirs;
 • Een constantere kwaliteit van het koelsmeermiddel;
 • Een betere bewaking van de samenstelling van het mengsel koelsmeermiddel en water;
 • Een beter overzicht van het gebruik van deze vloeistoffen, in totaliteit en actueel.

Indirect heeft dit tot gevolg dat de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de bewerking omhoog gaat en het in bedrijf zijn van de machines een grotere continuïteit heeft. Hiermee ontstond een win/ win situatie.

Om tot dit resultaat te komen is er nagedacht over verschillende zaken:

 • Hoe gaan we het niveau meten van een vloeistof met meerdere resten er in;
 • Hoe gaan we het niveau regelen en met welk algoritme;
 • Welke vloeistof gaan we aan het reservoir toevoegen;
 • Welke veiligheden gaan we inbouwen voor dit proces.

Het resultaat van deze samenwerking is prachtig in beeld gebracht op de website: www.fluidfillmatic.nl

Een schets van een doseersysteem hieronder:

Het doseersysteem bevat een aantal basis componenten.

 • De niveau meting;
 • De flowmeter met doseerklep;
 • De regeling met de bediening.

De dosering is opgebouwd rond een aantal standaard producten van INEL. Dit zijn de uitlezing, de flowmeter en de niveaumeting met een slimme vlotter.

Wat maakte dit nu tot een succes?

Dat is -met stip bovenaan- de samenwerking, de openheid en het delen van kennis tussen klant en wij als leverancier. Op deze manier hebben we samen een passende oplossing bedacht.

En zo komen -opnieuw- meet- en regel techniek samen in een klant specifieke oplossing waarin voornamelijk standaard componenten worden gebruikt.

Meer weten? En ook op zoek naar een dergelijke samenwerking? Of op zoek naar een specifieke oplossing voor uw organisatie? Bel dan gerust eens met Coos van Ginkel op nummer 053 5740737.