Samen sta je sterk!

Geplaatst op 18 april 2023

‘Alleen ga je sneller… samen kom je verder!’

Het opschrift hierboven is duidelijk en wordt veel gebruikt. Samen werken, kennis delen en gebruikmaken van elkaar sterke punten heeft een versterkend effect. Voor een goede samenwerking is er wel wat nodig. Een allereerste basis -misschien ook wel de belangrijkste- voor samenwerken is vertrouwen. Zonder wederzijds vertrouwen heeft samenwerken niet een goed fundament. Samenwerken is als tandwielen die al draaiend in elkaar draaien en zo beweging en kracht overbrengen. Een goede passing zorgt voor een goede overbrenging.

Wij werken met verschillende partijen samen en daar vertellen we graag meer over.

Focussing

Focussing is een bedrijf waar we veel ontwikkelwerk mee uitvoeren. We spreken elkaars taal. Kennen de techniek waar we mee bezig zijn. En we hebben overlappende werkzaamheden. Focussing is sterk in het ontwikkelen van software. INEL is sterk in de hardware. Een voorbeeld van optimale samenwerking is het ontwerpen van de hardware. De schema’s worden pas omgezet naar een definitief ontwerp als na de review van beiden -soft- en hardware- deze kloppen. Ideeën vanuit de ontwikkeling van de software worden getoetst aan de mogelijkheden die er zijn met de hardware.

Na overleg blijft er dan een blokschema over voor de software en een schema voor de hardware. Vanaf dat moment kunnen beide partijen een tijd onafhankelijk van elkaar werken. Tot het moment dat de hard- en software weer bij elkaar komen. Dit is een stap die gezamenlijk word gezet.

Nadat we samen een ontwikkeling hebben voltooid en een mogelijke productie is opgestart wordt er geëvalueerd om te kijken waar het productieproces kan worden verbeterd of versneld.

 

William van der Schee

Samenwerking bestaat uit veel meer dan het uitvoeren van een vooraf besproken opdracht. Zo ervaren wij dat in de samenwerking met William van der Schee.

Een ontwikkelopdracht begint altijd met het specificeren van de gewenste uitkomsten. De samenwerking met William van der Schee is echter geheel anders. De basis voor het product is namelijk een gezamenlijke opsomming van eigenschappen en wensen die we als uitkomst graag willen zien. De creativiteit voor het invullen van de oplossing komt vervolgens vanuit William. In overleg toetsen we de mogelijkheden in dit traject en zorgen we ervoor dat de ideeën niet reeds gekaderd zijn in een bepaalde richting van de oplossing, maar dat een creatieve geest, ‘out of the box’ kan denken richting een oplossing. Zo komen we altijd tot creatieve en slimme oplossingen.

Het samenwerken met William is op die manier slim opgebouwd en het resultaat is een zeer efficiënt en vooruitstrevend ontwerp of nieuw product.

Dus ja… alleen ga je sneller… maar samen kom je verder.