Revival of the fittest

Geplaatst op 2 april 2023

‘Revival of the fittest’ vertaald naar goed Nederlands is: ‘Herleving van de sterkste’. En laat dit nu precies gelden voor onze flowsensor. Een flowsensor met een rotor als meetelement als basis voor het meten van vloeistofstromen. Als ontwikkelaar en producent van sensoren voor vloeistofdoorstroming wordt deze ‘paddlewheelsensor’ al ruim 35 jaar door ons geproduceerd.

‘Herleving van de sterkste.’

De sensoren hebben in het prille begin van hun levensjaren een kleine evolutie doorgemaakt. De uit kunststof vervaardigde rotoren draaiden destijds op een stalen as en in combinatie met bepaalde vloeistoffen gaf dat veel slijtage van de rotor. Met als gevolg speling tussen as en rotor, een onbalans in de rotor en daardoor onnauwkeurige metingen.

Destijds is gekozen voor de overstap naar een as vervaardigd uit keramisch materiaal en een rotor met een lager van datzelfde materiaal. Slijtage en onnauwkeurigheid waren verleden tijd en de levensduur van de sensor werd aanzienlijk verlengd.

Tevens is de overstap gemaakt van een spoel als opname element naar een Hall element. Hierdoor werd de nauwkeurigheid van de sensor bij lage vloeistofsnelheden aanzienlijk verhoogd.

Na deze twee evoluties was er geen reden meer tot grote wijzigingen. De sensor is zeer betrouwbaar.

Door de jaren heen zijn daarna wel kleine wijzigingen geweest. Zo is de bouwvorm van de sensor uitgebreid en ontstonden er sensoren voor leidingen met kleine en met grote diameters. En is de toegepaste elektronica naar een hoger niveau gebracht. Maar dat was het dan ook. In basis bleef de sensor dezelfde. Onze ervaring met diverse bouwvormen en met methodes van plaatsen hebben de sensor zo gemaakt dat deze eenvoudig een levensduur van 15 jaar haalt. Met in die 15 jaar steeds een nauwkeurige meting.

De sterkste

Nu, 35 jaar na de introductie van deze sensor maken we weer een stap vooruit. Naast het aanbrengen van kosmetische veranderingen zoals de met glasparels versterkte wartelmoer in kleur, hebben we ook de interne elektronica gewijzigd. Deze wijziging verandert de werking in geen enkel opzicht, maar versterkt de immuniteit voor allerhande storende invloeden op deze elektronica.

We willen als INEL voorop lopen in het resistent maken van al onze sensoren om zo de steeds sterker wordende signalen van buiten af -zoals draadloze communicatie en de storende invloeden van allerlei vermogensregelingen- het hoofd te bieden.

Zo houden we onze sensor, net als tijdens de afgelopen 35 jaar, nauwkeurig, betrouwbaar, breed inzetbaar, eenvoudig in montage en gebruik en met een lange levensduur.

En verkrijgbaar in PVC, PP, PVDF, RVS 316l en nu ook in het hoog resistente ECTF-E.